Ana Sayfa / Faaliyetler / 3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın 3.Olağan Genel Kurulu 24.03.2019  tarihinde saat 10:00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Tunus Cad. No:37 Çankaya/ANKARA Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi adresinde toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı, 07.04.2019 tarihinde aynı yerde saat 10:00’da aynı gündemle toplanacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Ana Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince ilgililere ve delegelere ilanen duyurulur.

 ÖZ MADEN-İŞ SENDİKASI

(Öz Maden İşçileri Sendikası)

GENEL YÖNETİM KURULU

3.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Yoklama ve Açılış
2. Divan Teşekkülü
3. İstiklal Marşı’nın Okunması
4. Genel Başkanın konuşması
5. Misafirlerin Takdimi ve Konuşmaları
6. Komisyonların Seçimi
a) Tüzük Tadil Komisyonu
b) Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu
c) Kararlar Komisyonu
7. Kurul Raporlarının Müzakeresi
a) Genel Yönetim Kurulunun Rapor ve Faaliyetlerinin müzakeresi ve ibrası
b) Genel Denetleme Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporunun müzakeresi ve ibrası
8. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
9. Genel Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi ve yetki verilmesi
10. Zorunlu organların seçimi
a) Genel yönetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri
b) Genel denetleme kurulu asıl ve yedek üyelikleri
c) Genel disiplin kurulu asıl ve yedek üyelikleri
d) Hak-İş Delegelikleri
11. Dilek ve Temenniler
12. Kapanış

Kontrol Edin

Cumhurbaşkanımızın büyük müjdeyle açtığı madende çalışan Gübretaş işçileri eylemde

Cumhurbaşkanımızın büyük müjdeyle açtığı madende çalışan Gübretaş işçileri eylemde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını …